B E B E K T İ V İ T E

y ü k l e n i y o r

Ultrason Terimleri

23 Şubat, 2024

Bebektivite | Ultrason Terimleri

Gebelik sürecinde ultrason taramaları, bebeğin gelişimini takip etmek ve olası sağlık sorunlarını erken aşamada tespit etmek için kritik bir öneme sahiptir. Ancak, ultrason raporlarında geçen teknik terimler bazen kafa karıştırıcı olabilir. Bu yazıda, Ultrason Terimleri ne anlama geldiğini öğrenebilirsiniz.

 • AC (Abdominal Circumference): Bebeğin karın çevresinin ölçümü. Bebeğin büyüme oranını ve olası gelişim sorunlarını belirlemek için kullanılır.
 • AD (Amniotic Diameter): Amniyotik sıvının tek bir kesitte ölçülen çapı. Genel amniyotik sıvı miktarının bir göstergesi olabilir.
 • EDD (Estimated Due Date): Tahmini doğum tarihi. Son adet tarihi, ultrason ölçümleri ve diğer faktörler kullanılarak hesaplanır.
 • EFW (Estimated Fetal Weight): Tahmini fetal ağırlık. Bebeğin ağırlığının ultrason ölçümlerine dayanarak tahmin edilmesidir.
 • FL (Femur Length): Femurun (uyluk kemiği) uzunluğu. Bebeğin gelişimini ve olası kromozomal anomalileri değerlendirmek için önemli bir ölçümdür.
 • HC (Head Circumference): Bebeğin baş çevresinin ölçümü. Beyin gelişimi ve genel büyüme oranı hakkında bilgi verir.
 • LMP (Last Menstrual Period): Son adet tarihi. Gebeliğin süresini ve tahmini doğum tarihini hesaplamak için kullanılır.
 • NT (Nuchal Translucency): Ense saydamlığı ölçümü. İlk trimesterde, Down sendromu gibi kromozomal anormalliklerin riskini değerlendirmek için kullanılır.
 • Gestasyonel Kesesi (Gestational Sac): Gebeliğin ilk belirtilerinden biri olan ve bebek ile plasentanın geliştiği kesedir.
 • Yolk Kesesi (Yolk Sac): Bebeğin erken gelişim aşamasında beslenmesini sağlayan ve daha sonra kaybolan yapıdır.
 • CRL (Crown-Rump Length): Bebeğin başından poposuna kadar olan uzunluğu. Bebeğin gestasyonel yaşını belirlemek için kullanılır.
 • BPD (Biparietal Diameter): Bebeğin kafatasının en geniş iki noktası arasındaki mesafe. Genellikle bebeğin büyüklüğünü ve gelişimini değerlendirmek için kullanılır.
 • Amniyotik Sıvı İndeksi (Amniotic Fluid Index – AFI): Rahim içindeki amniyotik sıvının miktarını ölçen bir indekstir. Sıvının fazla veya az olması çeşitli sağlık sorunlarının belirtisi olabilir.
 • Plasenta Previa: Plasentanın rahimin ağzını kapatacak şekilde yerleşmesi durumu. Doğum esnasında komplikasyonlara neden olabilir.
 • Fetal Kalp Atış Hızı (Fetal Heart Rate – FHR): Bebeğin kalp atış hızı. Bebeğin sağlık durumunu değerlendirmek için önemli bir göstergedir.
 • Ekojenite: Ultrasonda dokuların yansıttığı ses dalgalarının yoğunluğu. Ekojenite, dokuların sağlık durumu hakkında bilgi verir.

Ultrason Taramalarının Klinik Önemi

Ultrason taramaları, bebeğin anatomik ve fizyolojik gelişiminin yanı sıra gebelikle ilgili potansiyel komplikasyonların erken tanısında kritik bir araçtır. Bu terimler, doktorların ve sağlık profesyonellerinin, gebelik süresince bebeğin sağlık durumunu değerlendirirken kullandıkları standartlaştırılmış bir dili temsil eder.

Anne ve Baba Adayları için Bilgilendirme

Anne ve baba adaylarının bu terimlerin anlamlarını bilmesi, ultrason raporlarını daha iyi anlamalarına ve sağlık profesyonelleriyle daha etkili bir iletişim kurmalarına yardımcı olur. Ultrason taramaları sırasında karşılaşılan terimler hakkında bilgi sahibi olmak, aynı zamanda gebelik sürecinin her aşamasında beklentileri yönetmeye de olanak tanır.

Bebektivite - Umay Sibel Öz
Umay Sibel Öz
Kadın Doğum Uzmanı