B E B E K T İ V İ T E

y ü k l e n i y o r

Mol Gebelik Nedir?

Bebektivite - Bebektivite Yazar Bebektivite

23 Şubat, 2024

Bebektivite | Mol Gebelik Nedir?

Mol gebelik, hamileliğin erken dönemlerinde ortaya çıkan ve normal bir gebelik sürecini taklit edebilen ancak sonunda sağlıklı bir bebek doğumuna yol açmayan anormal bir plasental büyüme durumudur. Halk arasında “üzüm gebeliği” olarak da bilinir. Bu tıbbi durum, genellikle rahim içinde anormal bir plasental doku oluşumuyla karakterize edilir ve kadın sağlığı için ciddi sonuçlar doğurabilir.

Mol Gebeliğin Türleri

Genellikle “mola hidatiforme” olarak da bilinir ve iki ana türe ayrılır: tam mol gebelik ve kısmi mol gebelik.

  • Tam Mol Gebelik: Anormal plasental doku, herhangi bir fetal dokunun olmadığı bir durumda rahim içini kaplar. Bu durum, genellikle fertilize olmuş bir yumurtanın genetik materyalini kaybetmesi ve yalnızca baba genetik materyalini taşıyan sperm hücrelerinin neden olduğu anormal bir döllenmeyle oluşur.
  • Kısmi Mol Gebelik: Hem anormal plasental doku hem de sınırlı ve genellikle anormal fetal doku bulunur. Bu tür, iki sperm hücresinin aynı yumurtayı döllemesiyle meydana gelir ve sonuçta anormal bir kromozom seti içerir.

Belirtiler ve Tanı

Mol gebeliğin belirtileri, normal gebelik belirtilerine benzer olabilir ancak genellikle daha şiddetlidir. Bu belirtiler arasında aşırı sabah bulantısı ve kusma, anormal derecede hızlı rahim büyümesi, şiddetli pelvik ağrı ve vajinal kanama bulunur. Mol gebeliğin tanısı, yüksek beta-hCG seviyeleri, ultrason görüntülemesi ve bazen dokunun histopatolojik incelemesi ile konur.

** Beta-hCG hakkında daha fazla bilgi edinmek için “Beta HCG ve Hamilelik Tanısı” yazımıza göz atabilirsiniz.

Nedenleri ve Risk Faktörleri

Mol gebeliğin kesin nedeni bilinmemekle birlikte, genetik anormallikler ve döllenme sırasında meydana gelen anormallikler en yaygın sebepler arasındadır. Risk faktörleri arasında ileri anne yaşı ve önceki mol gebelik öyküsü bulunur.

Tedavi ve Takip

Mol gebeliğin tedavisi genellikle anormal dokunun cerrahi olarak çıkarılmasını içerir. Bu işlem, vakum aspirasyonu veya dilatasyon ve kürtaj (D&C) yöntemleri ile yapılabilir. Tedavi sonrasında, Beta-hCG seviyelerinin izlenmesi, kalan anormal dokunun olup olmadığını ve tedavinin başarılı olup olmadığını belirlemek için önemlidir. Mol gebeliğin tekrarlama riski düşük olmakla birlikte, tedavi sonrası bir süre hamilelikten kaçınmak önerilir.

Sonuç

Mol gebelik, kadın sağlığını etkileyebilecek ciddi bir durumdur ve erken tanı ve müdahale ile yönetilmesi gereklidir. Mol gebelik geçiren kadınlar, gelecekteki hamilelikleri planlarken ekstra dikkatli olmalı ve sağlık profesyonelleri ile yakın bir şekilde çalışmalıdır.

Referanslar:

  • “Comprehensive Management of Gestational Trophoblastic Disease: A Guide for Practitioners” – Journal of Reproductive Medicine.
  • “Molar Pregnancy: Clinical Manifestations, Diagnosis, Management, and Sequelae” – Guidelines of the American College of Obstetricians and Gynecologists.
Bebektivite - Bebektivite
Bebektivite