B E B E K T İ V İ T E

y ü k l e n i y o r

Bebeklerde Dil ve Konuşma Gelişimi

24 Nisan, 2024

Bebektivite | Bebeklerde Dil ve Konuşma Gelişimi

Bebeklerde dil ve konuşma gelişimi, doğumdan itibaren başlayan ve çocukluk döneminin ilk birkaç yılı boyunca devam eden karmaşık bir süreçtir. Bu süreç, bebeklerin iletişim kurma yeteneklerinin temelini oluşturur ve sosyal, duygusal ve bilişsel gelişimleri üzerinde büyük bir etkiye sahiptir. İşte bebeklerde dil ve konuşma gelişiminin ana evreleri:

1. Ön Dil Dönemi (0-6 Ay)

 • Doğumdan İlk Ay: Bu dönemde bebekler, çevresel seslere tepki vermeye başlar. İlk aylarda temel iletişim şekli ağlamaktır. Ağlama, açlık, rahatsızlık veya yorgunluk gibi temel ihtiyaçları ifade eder.
 • 2. Ay: 2 ay civarında bebekler, insan yüzlerine ve seslerine daha fazla ilgi göstermeye başlar. Gülümseme ve sesli tepkiler bu dönemin tipik davranışlarıdır.
 • 3-4 Ay: bebekler sesleri taklit etmeye başlar ve gevezelik evresi dediğimiz, anlamsız sesler çıkarma dönemine girer.
 • 6 Ay: Hece tekrarı başlar. Bebekler “ba-ba”, “da-da” gibi anlamsız heceleri tekrar eder.

2. İlk Kelimeler (6-12 Ay)

 • 6-9 Ay: 6 aydan itibaren, bebeklerin baba ve anne gibi anlamlı kelimeleri kullanmaya başladığı görülür. Bu kelimeler genellikle bebek için önemli olan ve sık karşılaştığı nesne veya kişileri ifade eder. Sosyal gülümseme ve bakış takibi gibi sosyal iletişim becerileri gelişir.
 • 9-12 Ay:Bu dönemde bebekler aynı zamanda basit komutları anlamaya ve basit sorulara tepki vermeye başlarlar. Ses tonu ve beden dili bu yaşlarda iletişim için kritik öneme sahiptir.

3. Kelime Dağarcığının Genişlemesi (12-24 Ay)

 • 12-18 Ay: Bir yaşını dolduran bebekler, kelime dağarcıklarını hızla genişletirler. Bu dönemde, çocuklar genellikle 20 ila 100 arası kelime öğrenirler.
 • 18-24 Ay: 18 ay civarında, bebekler iki kelimeyi birleştirerek basit cümleler kurmaya başlarlar. Bu cümleler genellikle eylem ve nesne kombinasyonları içerir, örneğin “su iç”, “oyuncağı ver”.

4. Cümlelerin Gelişimi (2-3 Yaş)

 • 2 Yaş: İki yaşından itibaren çocuklar, daha karmaşık, iki veya üç kelimelik cümleler kurar ve dil becerilerinde büyük bir sıçrama görülür.
 • 3 Yaş: Çocuklar, dil kurallarını anlamaya ve uygulamaya başlarlar, daha karmaşık cümleler kurabilirler ve kendilerini daha açık bir şekilde ifade ederler.

5. Dilin Karmaşıklaşması (3+ Yaş)

 • Çocuklar, hikaye anlatımı, şarkılar ve oyunlar aracılığıyla dil becerilerini geliştirir. Soru sorma, neden-sonuç ilişkilerini kavrama ve daha kompleks cümle yapıları bu dönemin karakteristik özelliklerindendir.

Ebeveynler İçin İpuçları

 • Erken Yaşta Okuma: Bebeklere düzenli olarak kitap okumak, kelime dağarcığını genişletir ve dil becerilerinin gelişimine yardımcı olur.
 • Günlük Etkileşim: Bebeklerle yapılan günlük konuşmalar, onların dil becerilerini geliştirmelerine önemli katkılarda bulunur.
 • Oyun ve Şarkı: Şarkılar ve tekerlemeler, dil öğrenimi için ritmik ve eğlenceli yollar sunar. Oyunlar, dil becerilerinin doğal bir şekilde kullanılmasını teşvik eder.
 • Tepki Verme: Bebeklerin seslerine ve söylediklerine cevap vermek, onların daha fazla konuşmalarını ve iletişim kurmalarını teşvik eder.

Dil ve konuşma gelişimi, her çocuk için benzersizdir ve bazı çocuklar bu evreleri farklı hızlarda geçebilir. Ebeveynlerin sabırlı olması ve çocuklarının bireysel gelişim hızını desteklemesi önemlidir. Herhangi bir gecikme veya endişe durumunda, bir uzmanla görüşmek en iyisidir.

Sağlıkla kalın!

Bebektivite - Kağan Ardıç
Kağan Ardıç
Pedagog