B E B E K T İ V İ T E

y ü k l e n i y o r

Yenidoğanlarda Kalp Hastalıkları

12 Mart, 2024

Bebektivite | Yenidoğanlarda Kalp Hastalıkları

Doğumsal Kalp Hastalıklarının Anlaşılması ve Yönetimi

Doğumsal kalp hastalıkları, bebeklerin ve çocukların karşılaşabileceği en yaygın doğuştan gelen rahatsızlıklardan biridir. Bu hastalıklar, kalbin yapısında veya işleyişinde meydana gelen anormalliklerdir ve çocuğun yaşam kalitesini önemli ölçüde etkileyebilir. Erken tanı ve etkili yönetim, bu durumla başa çıkmanın anahtarıdır.

** “Çocuklarda Kalp Sağlığını Korumanın Önemi” yazımıza göz atabilirsiniz.

Bebeklerde Doğumsal Kalp Hastalığı Belirtileri

Bebeklerde ve yenidoğanlarda görülen doğumsal kalp hastalığı belirtileri çeşitlilik gösterir. Anne-babalar ve sağlık profesyonelleri tarafından fark edilebilecek bu belirtiler arasında şunlar bulunur:

 • Emzirme Sırasında Yorulma: Bebeklerde emerken aşırı yorulma ve sık terleme gözlemlenebilir. Bu durum, kalbin yeterli oksijen taşıyamamasının bir sonucu olabilir.
 • Kilo Alma Problemleri: Yeterli beslenememe ve sık emmeyi bırakma nedeniyle bebeklerde kilo alma güçlüğü yaşanabilir.
 • Solunum Zorlukları: Bebeklerde sık soluk alıp verme ve zorlanarak nefes alma belirtileri görülebilir. Ayrıca, oksijen yetersizliğine bağlı olarak ciltte ve dudaklarda morarma meydana gelebilir.
 • Gelişimde Gerilik: Fiziksel ve zihinsel gelişimde beklenen ilerlemenin görülmemesi, doğumsal kalp hastalığının bir göstergesi olabilir.
 • Huzursuzluk: Bebeğin aşırı huzursuz olması ve kolaylıkla sakinleştirilememesi.

Kalpte Üfürümün Tanımlanması

Kalpte üfürüm, kalp kapaklarının veya kalp duvarlarının anormal şekilde hareket etmesi sonucu oluşan ekstra veya anormal seslerdir. Bu sesler, bazen kalp hastalıklarının bir belirtisi olabilir.

Üfürümlerin Sınıflandırılması

 • Masum Üfürümler: Genellikle kalbin normal işleyişi sırasında oluşur ve genel sağlık açısından bir risk taşımaz.
 • Patolojik Üfürümler: Kalp kapaklarının daralması, yetersizliği veya kalbin diğer yapısal bozuklukları sonucu meydana gelir ve detaylı inceleme gerektirir.

Doğumsal Kalp Hastalıklarının Nedenleri

Doğumsal kalp hastalıklarının birçok olası nedeni vardır. Bu nedenlerin anlaşılması, hastalığın önlenmesi ve yönetiminde önemli bir adımdır.

 • Genetik Faktörler: Ailede kalp hastalığı öyküsü, bu tür hastalıkların gelişim riskini artırabilir.
 • Metabolik Faktörler: Anne adayının şeker hastalığı gibi metabolik rahatsızlıkları, fetal kalp gelişiminde anormalliklere yol açabilir.
 • Çevresel ve Teratojenik Faktörler: Gebelik sırasında maruz kalınan zararlı maddeler, ilaçlar ve yaşam tarzı seçimleri, konjenital kalp hastalıklarının gelişiminde etkili olabilir.

Doğumsal Kalp Hastalıklarının Tanı Yöntemleri

Doğru ve erken tanı, doğumsal kalp hastalıklarının yönetiminde kritik öneme sahiptir. Bu nedenle, çeşitli tanı yöntemleri kullanılır.

 • Fetal Ekokardiyografi: Gebeliğin ileri evrelerinde uygulanabilen bu yöntemle, bebeğin kalp yapısını ve işleyişini detaylı bir şekilde incelemek mümkündür.
 • Kalp Elektrokardiyografisi (EKG): Kalbin elektriksel aktivitesini ölçen bu test, ritim bozukluklarını ve diğer potansiyel sorunları tespit edebilir.
 • İleri tetkikler, tanıyı desteklemek ve kalp hastalığının kapsamını belirlemek için gerekebilir.

Doğumsal Kalp Hastalıklarının Tedavisi

Doğumsal kalp hastalıklarının tedavisi, hastalığın tipine ve şiddetine bağlı olarak değişiklik gösterir. Tedavi seçenekleri şunları içerebilir:

 • Medikal Yönetim: Bazı hafif vakalar, ilaç tedavisiyle yönetilebilir.
 • Cerrahi Müdahale: Kalp yapılarında yapısal düzeltmeler gerektiren vakalar, çeşitli cerrahi yöntemlerle tedavi edilir.
 • Erken Tanı ve Planlama: Doğumsal kalp hastalıklarında erken tanı, tedavinin etkinliği için hayati önem taşır.

Doğumsal kalp hastalıklarının yönetimi, multidisipliner bir yaklaşım gerektirir. Aileler, pediatrik kardiyologlar, genetik danışmanlar ve diğer sağlık profesyonelleriyle yakın işbirliği içinde olmalıdır. Erken tanı ve uygun tedavi yöntemleriyle, çoğu çocuk sağlıklı ve aktif bir yaşam sürdürebilir.

Bebektivite - Aylin Yılmazlar
Aylin Yılmazlar
Çocuk Kardiyoloji Uzmanı